مگا من الوان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

شرکت آرین تجارت مرجان
نماینده انحصاری چسب مگا استون فوری

مگامن الوان چیست؟ و چه کاربردی در صنعت دارد؟

مگامن الوان به عنوان یک پوشش روي سنگ، بتن، آجر، سیمان و جدولهاي کنار خیابان جهت جلوگیري از فرسایش به کار مـی رود .2228-ALCO جهت ترمیم محل هاي نشتی، آب بند کردن کلیه سـطوح، گر فتگـی درزهـا و سـوراخهاي سـنگ و بـتن و همچنـین چسباندن سطوح سنگی به کار می رود. همچنین آن را می توان یعنوان یک لاك با براقیت بالا نیز مورد استفاده قرار داد.

مشخصات فنی مگامن الوان

نسبت مخلوط کردن2 به 1
زمان کار در 25 درجه سانتی گراد20 دقیقه
حداقل زمان گیرایی در 25 درجه سانتی گراد12 ساعت
گیرایی کامل در 25 درجه سانتی گراد3 روز
قدرت کششی25MPa
قدرت تقسیم کششی12MPa
قدرت انعطاف پذیری17MPa
قدرت تحمل فشار وزنی120MPa
حداقل دما برای کار هنگام مخلوط کردن5 درجه سانتی گراد
حداکثر دما برای کار هنگام مخلوط کردن70 درجه سانتی گراد
بسته بندی محصول (پارت A و B)1 , 4 , 10 کیلوگرمی