پروژه ها - مگا استون

کوی فراز

  نصب اسلب و سنگ نما بروی زیر ساخت فلزی با چسب سنگ مگااستون نصب اسلب های فضاهای داخلی بروی زیر ساخت های مختلف فلزی

ادامه مطلب »

زیتون

    چسب سنگ و چسب سنگ نما مگا استون الوان یک محصول دانش بنیان بر پایه اپوکسی و مواد معدنی است که اتصال مادام

ادامه مطلب »