رزین مگامن الوان - مگا استون

رزین مگامن الوان

رزین مگامن الوان چیست و چه کاربردی در صنعت دارد؟

رزین مگامن الوان به عنوان یک پوشش روي سنگ، بتن، آجر، سیمان و جدولهاي کنار خیابان جهت جلوگیري از فرسایش به کار مـی رود .2228-ALCO جهت ترمیم محل هاي نشتی، آب بند کردن کلیه سـطوح، گر فتگـی درزهـا و سـوراخهاي سـنگ و بـتن و همچنـین چسباندن سطوح سنگی  با چسب سنگ به کار می رود. همچنین آن را می توان یعنوان یک لاك با براقیت بالا نیز مورد استفاده قرار داد. کاری از مگا استون

 

مشخصات فنی رزین مگامن الوان

نسبت مخلوط کردن 2 به 1
زمان کار در 25 درجه سانتی گراد 20 دقیقه
حداقل زمان گیرایی در 25 درجه سانتی گراد 12 ساعت
گیرایی کامل در 25 درجه سانتی گراد 3 روز
قدرت کششی 25MPa
قدرت تقسیم کششی 12MPa
قدرت انعطاف پذیری 17MPa
قدرت تحمل فشار وزنی 120MPa
حداقل دما برای کار هنگام مخلوط کردن 5 درجه سانتی گراد
حداکثر دما برای کار هنگام مخلوط کردن 70 درجه سانتی گراد
بسته بندی محصول (پارت A و B) 1 , 4 , 10 کیلوگرمی