چسب مگا استون پلاس - مگا استون

چسب مگا استون پلاس

مگا استون پلاس با ویسکوزیته و جرم مخصوص بالاتر مشخصات فنی و عملکرد مطلوب تری را نسبت به چسب سنگ مگا استون را به همراه دارد