برج باغ مهرآفرین - مگا استون
  • نام پروژه: برج باغ مهرآفرین
  • سال: 1394
  • موقعیت: تهران
  • اجرا: آرشیتکت مهندس نیکبخت

برج باغ مهرآفرین

آرشیتکت مهندس نیکبخت نصب سنگ شمش لایمستون یک تیکه بروی آهن سال اجرا ۱۳۹۴

 

برج باغ مهرآفرین