نصب سنگ اسلب بروی زیر ساخت بتنی - مگا استون
  • نام پروژه: نصب سنگ اسلب بروی زیر ساخت بتنی
  • مشتری: ایران مال
  • موقعیت: ایران
  • سال تکمیل:
  • ارزش:
  • لینک ها:
  • اجرا: مگا استون

نصب سنگ اسلب بروی زیر ساخت بتنی و فلزی راهروهای تجاری ایران مال با چسب مگااستون

 

نصب سنگ اسلب بروی زیر ساخت بتنی