نصب سنگ اسلب بروی زیر ساخت فلزی - مگا استون
  • نام پروژه: نصب سنگ اسلب بروی زیر ساخت فلزی
  • مشتری:
  • موقعیت: ایران
  • سال تکمیل:
  • ارزش:
  • لینک ها:
  • اجرا: مهندس صادقیان

نصب سنگ اسلب به ابعاد ۳×۲ یک تیکه بروی زیر ساخت فلزی با چسب مگااستون مجری گروه تخصصی آقای صادقیان

 

نصب سنگ اسلب بروی زیر ساخت فلزی