پروژه اتوبان ستاری ساختمان پزشکان - مگا استون
  • نام پروژه: پروژه اتوبان ستاری ساختمان پزشکان
  • مشتری:
  • موقعیت: ایران
  • سال تکمیل: 1394
  • ارزش:
  • لینک ها:
  • اجرا: مهندس سرداب

پروژه اتوبان ستاری ساختمان پزشکان مجری جناب آقای مهندس سرداب نصب سنگ ۴۰سانتی طولی بروی آهن سال اجرا ۱۳۹4

 

 

پروژه اتوبان ستاری ساختمان پزشکان