ایران مال باغ ایرانی - مگا استون
  • نام پروژه: ایران مال باغ ایرانی
  • سال: 1395
  • موقعیت: ایران مال
  • اجرا: مگا استون

پروژه ایران مال باغ ایرانی

 

نصب بیش از ۶۰.۰۰۰ هزار مترمربع سنگ اسلب با ابعاد مختلف بروی زیرساختهای مختلف فلزی و بتنی سال اجرا ۱۳۹۵

پروژه ایران مال باغ ایرانی