تیتانیوم - مگا استون
  • نام پروژه: تیتانیوم
  • موقعیت: ایران - تهران
  • مدیر اجرایی: مگا استون