پروژه مهستان ایران زمین - مگا استون
  • نام پروژه: پروژه مهستان ایران زمین
  • مشتری:
  • موقعیت: ایران زمین شهرک غرب
  • سال تکمیل: 1394
  • ارزش:
  • لینک ها:
  • اجرا: مگا استون آرشیتکت مهندس نیکبخت

پروژه مهستان ایران زمین مگا استون آرشیتکت مهندس نیکبخت نصب ۲۰۰۰ متر مربع

سنگ شمش لایمستون یک تیکه بروی آهن سال اجرا ۱۳۹۴

 

پروژه مهستان ایران زمین