پروژه ۷۲۰ واحدی جام‌جم همت - مگا استون
  • نام پروژه:  پروژه ۷۲۰ واحدی جام‌جم همت
  • مشتری: صندوق بازنشستگی صدا و سیما
  • موقعیت: همت تهران
  • سال تکمیل: 1389
  • اجرا: مگا استون

 پروژه ۷۲۰ واحدی جام‌جم همت کارفرما صندوق بازنشستگی صدا و سیما سال اجرا 1389

 

 پروژه ۷۲۰ واحدی جام‌جم همت