کنتراس مال - مگا استون
  • نام پروژه: کنتراس مال
  • موقعیت: تهران-منطقه 22