هتل تهران - مگا استون
  • نام پروژه: هتل تهران
  • موقعیت: تهران-عباس آباد