کنتراست ما - مگا استون
  • نام پروژه: کنتراست ما
  • موقعیت: تهران-منطقه22