پروژه6 - مگا استون
  • نام پروژه: پروژه6
  • مشتری: گروه خلاقیت دیجیتال
  • موقعیت: ایران - تهران
  • سال تکمیل: 1399
  • ارزش: 11 میلیارد تومان
  • لینک ها: -
  • مهندس معمار: آقای محمودی